Ehyt logo3

Rahapelaaminen koronaepidemian aikana

Keräämme tietoa suomalaisten rahapelaamisesta koronaepidemian aikana. Koronaepidemia ja sen torjumiseksi tehdyt toimenpiteet alkoivat maaliskuussa 2020 ja jatkuvat yhä. Tämä kysely on jatkoa keväällä 2020 tekemällemme kyselylle.  

Kyselyllä kartoitetaan rahapelaamista, eli pelaamista, jossa pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoinen. Tällaisia pelejä ovat esimerkiksi Veikkauksen pelit ja ulkomaisten rahapelisivustojen pelit, kuten nettipokeri. Kysely ei koske digitaalista pelaamista. 

Kysely on tarkoitettu kaikille yli 15-vuotiaille henkilöille. Jos olet 15–17-vuotias, näytäthän kyselyn huoltajallesi ennen vastaamista.

Vastaa kyselyyn rahapelaajana. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Voit vastata vain niihin, jotka koskevat sinua ja/tai läheistäsi. 

Tausta ja tarkoitus

Mielestämme on tärkeää tänä historiallisesti poikkeuksellisena aikana kerätä tietoa siitä, kuinka tilanne on mahdollisesti vaikuttanut rahapelaamiseen, rahapelaajiin ja heidän läheisiinsä. Kyselyn tuloksia käytetään rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämiseen sekä tutkimuksellisiin tarkoituksiin.

Kysely

Kysely on luonteeltaan laadullinen. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, vaan voit vastata vain niihin, jotka koskevat sinua. Pyydämme, että kuvailet tilanteen niin kattavasti kuin se vain on mahdollista. Näin saamme kerättyä mahdollisimman paljon yksityiskohtaista tietoa.  

Kysely toteutetaan yhteistyössä tutkimuskeskus CEACGin, A-klinikkasäätiön ja Sosped-säätiön kanssa. CEACG julkaisee kyselyn tuloksia tieteellisissä julkaisuissa, EHYT ry, A-klinikkasäätiö ja Sosped käyttävät tuloksia työnsä kehittämiseen sekä viestinnällisiin tarkoituksiin, esim. blogeissa.

Kysely on anonyymi, eli vastaajat eivät ole tunnistettavissa. Myöskään IP-osoitteet eivät tallennu. Kyselyn aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna eikä sitä käytetä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Kyselyyn voi vastata 21.3.2021 saakka. Vastaaminen kestää noin 10-20 minuuttia.

Lisätietoa

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n rahapelihaittayksikön päällikkö, VTT  Riitta Matilainen, riitta.matilainen(at)ehyt.fi, p. 040 7076 960

Helsingin yliopisto, CEACG, tutkijatohtori  Virve Marionneau, virve.marionneau(at)helsinki.fi, p. 029 4123 768

Kiitos osallistumisestasi!

Taustatiedot

Onko koronavirus ja siihen liittyvä poikkeustila aiheuttanut sinulle seuraavia elämänmuutoksia (voit valita useamman)

Kysymykset

1. Mitä rahapelejä olet pelannut koronaepidemian aikana (maaliskuun 2020 jälkeen)

2. Kuinka usein olet pelannut rahapelejä koronaepidemian aikana (maaliskuun 2020 jälkeen)?

2a Fyysisissä toimipisteissä (kaupat, kioskit, Pelaamot, Feel Vegas, huolto- ja liikenneasemat, Casino)

2b Netissä

3. Rahapelaaminen koronaepidemian aikana (maaliskuun 2020 jälkeen)

3a Oletko pelannut koronaepidemian aikana (voit valita useamman)

3b Onko koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustilanne vaikuttanut jollakin tapaa siihen, minkä tahon rahapelejä pelaat? Miten?

4. Rahapelihin kulutettu rahamäärä koronaepidemian aikana (maaliskuun 2020 jälkeen)

4a Onko koronaepidemia vaikuttanut rahapeleihin kuluttamasi rahan määrään?

4b Kerro tarkemmin rahapeleihin kuluttamastasi rahasta koronaepidemian aikana. Onko rahankäyttösi muuttunut jotenkin, oletko esim. ottanut pikavippejä?

5. Kuvaile tarkemmin, millä tavalla koronaepidemia on vaikuttanut rahapelaamiseesi. Oletko esim. lopettanut rahapelaamisen, siirtynyt pelaamaan netin rahapelejä tai muita rahapelejä?

6. Veikkaus sulki rahapeliautomaattinsa ja pelisalinsa maaliskuussa 2020 ja avasi ne jälleen kesällä. Rahapeliautomaatit ja pelisalit ovat olleet jälleen suljettuina marraskuun 2020 jälkeen epidemian leviämis- ja kiihtymisalueilla.

6a Vaikuttiko Veikkauksen peliautomaattien ja pelisalien sulkeminen keväällä ja/tai syksyllä omaan pelaamiseesi? Miten?

6b Vaikuttiko Veikkauksen peliautomaattien ja pelisalien uudelleen avaaminen kesällä 2020 omaan pelaamiseesi? Miten?

6c Jos Veikkauksen peliautomaatit ja pelisalit ovat auki tällä hetkellä omassa maakunnassasi, miten tämä vaikuttaa pelaamiseesi?

7. Onko koronaepidemian aikainen rahapelaamisen lisääntyminen tai väheneminen vaikuttanut omaasi tai perheesi sosiaalisiin suhteisiin, talouteen, mielenterveyteen yms. positiivisella tai negatiivisella tavalla?

8. Oletko havainnut muita poikkeavia tilanteita rahapelaamisen suhteen koronaepidemian aikana? Esimerkiksi kauppojen kassoilla, ostokäyttäytymisessä, rahankulutuksessa, ihmisten puheissa?

9. Oletko huomannut muutosta rahapelien markkinoinnissa koronaepidemian aikana? Onko markkinointi esim. muuttanut muotoaan, lisääntynyt tai vähentynyt?

10. Hoidon ja avun tarve (maaliskuun 2020 jälkeen)

10a Oletko kaivannut apua tai tukea rahapelaamiseesi koronaepidemian aikana? Onko avuntarve muuttunut koronaa edeltävään aikaan verrattuna?

10b Kuinka rahapeliongelmia voitaisiin mielestäsi koronaepidemian aikana parhaiten hoitaa?

10c Oletko kokenut haittaa siitä, että rahapeliongelmissa auttavia palveluita on jouduttu sulkemaan tai siirtämään verkkoon koronaepidemian vuoksi?

11. Kuinka rahapeleistä aiheutuvia haittoja voitaisiin mielestäsi koronaepidemian aikana ehkäistä?

12. Onko oma tai perheenjäsentesi päihteidenkäyttö (alkoholi, tupakka, nuuska, huumeet, lääkkeet) muuttunut koronaepidemian aikana? Onko käyttö esim. vähentynyt tai lisääntynyt?

13. Pitäisikö Veikkauksen rahapeliautomaatit pitää suljettuina koronaepidemian jälkeen vai avata uudestaan?

14. Pakollinen tunnistautuminen rahapeliautomaateilla

Veikkaus on lisännyt esimerkiksi kaupoissa ja huoltoasemilla sijaitseviin rahapeliautomaatteihin pakollisen tunnistautumisen tammikuussa 2021. Tämä tarkoittaa, että voidakseen pelata, pelaajan täytyy tunnistautua esimerkiksi pelaajakortilla tai sovelluksella.   

14a Vähentääkö tämä uudistus mielestäsi rahapelihaittoja?

14b Onko sinulla jo omia kokemuksia tunnistautumisesta rahapeliautomaateilla? Jos, niin millaisia?

15. Mitä muuta haluat sanoa?